Tänavakivi paigaldus aastast 2011. Selle aja jooksul oleme omandanud kogemusi ja teadmisi erinevate suuruste ja keerukusega objektidel.

Meie klientideks on teedeehitus ettevõtted, eramajade omanikud, kinnisvara arendajad, ehituse peatöövõtjad, korteriühistud, valla-ja linnavalitused.

Kui vajad tänavakivi paigaldus teenust või soovid osta kivi, siis võta ühendust!

Küsi hinda!

Sillutiskivi paigaldus

Teostame erinevaid sillutiskivitöid  alates 10 ruutmeetrist kuni 10 000 ruutmeetrini

Tegutseme üle Eesti, oleme paigaldanud tänavakive ja äärekive nii Tartus, Võrus, Viljandis, Valgas, Elvas, Tallinnas ja ka Saaremaal.

Oleme paigaldanud  erinevate tehaste sillutiskive:  Ikodor, Framm, Raekivi, Virukivi, Ruduse Soomes toodetud premium sillutiskivid, Wienerberger klinkersillutiskivid.

Tänavakivi müük

Paigaldame ja müüme järgnevaid tooteid: Graniitäärekivi, graniidist täringukivi, betoonplaate, betoonist sõidutee äärekivi, erinevaid betoonist sillutiskive, unikivi, murukivi, klinker sillutiskivi murukärge, valguskive ja palju muud.

Tänavakivi paigaldus hind 2020

  • Graniitäärekivi paigaldus alates 15EUR/JM
  • Täringukivi paigalduse hind alates 19EUR/JM
  • Graniitplaadi paigalduse hind alates 19EUR/JM
  • Betoonist sõiduteeäärekivi paigalduse hind alates 11EUR/JM
  • Kõnnitee äärekivi paigaldus hind alates  9EUR/JM
  • Betoonplaadi paigalduse hind alates 9EUR/M2
  • Betoon sillutiskivi (murukivi, nunnakivi, talukivi, mõisakivi, rombikivi, unikivi, kloostrikivi, kartaanokivi) paigalduse hind alates 10EUR/m2
  • Klinkersillutiskivi paigalduse hind alates 13 EUR/m2

Pinnasetööd

Teostame platside ja parklate ehitus alates pinnase väljakaevamisest ja utiliseerimisest lõpetades killustikaluse ehituse ja haljastustöödega

Tänavakivi paigaldus on meie põhitöö. Kui vajad head ja lojaalset teenusepakkujat, siis võta meiega ühendust!

Küsi hinda!

Tänavakivi paigalduse juhend

Tulevase platsi või tee piiride märkimisel tuleb jälgida ehitusjoonist. Äärekivide alla minev platsiosa peab jääma platsi või tee piiride sisse.Pinnas kooritakse sillutiskivi, paigalduskihi, aluskihtide ja vajadusel tugikihi paksuse võrra. Tuleb jälgida, et aluskihi alla ei jääks kõduneda võivaid materjale: kasvumulda, turvast, juuri, saepuru, ehitusprahti.

Tarvilikud kalded saab platsile anda juba aluspinnase tasandamisel. Soovitav on teha võimalikult detailne joonis platsi alla jäävatest kommunikatsioonidest ja trassidest (vesi, gaas, elekter, kanalisatsioon, telefon või muu andmeside).

Tugi- ja aluskihi ehitusel lähtutakse alati pinnase omadustest, kasutatava täitematerjali kandevõimest ja tulevase tee või platsi kasutusalast. Minimaalne kalle jäetakse 10 mm platsi jooksva meetri kohta. Eelnevalt ühtlaselt koormatud aluspinna korral võib tugikihi ehitamata jätta (kui see pole vastuolus ehitusjoonistega). Eelnevalt ebaühtlaselt koormatud aluspinna korral (nt. garaazi sissesõidurajad pinnaseteedena) tuleb ehitada piisava paksusega, killustikust tugikiht.

Tugikihiks kasutatakse killustikku fraktsiooniga 32-64 mm. Aluskihiks kasutakse killustikku fraktsiooniga 16-32 mm (või jämedateralist kruusa), kihi paksus 150-400 mm. Killustiku tihendamiseks tuleb kasutada sobiva võimsusega vibroseadmeid. Tihendatakse kihtide kaupa. Tugi- ja aluskihtide laotamisel ja tasandamisel kontrollitakse tulemust mõõteriistaga. Aluskihi ehitamisel tehtud vigu ja hooletust ei varja ka kõige kaunim sillutuskivi!

Uputatavad äärekivid paigaldatakse oma kohale poolkuiva või kuiva liiv- või konstruktsioonibetooniga.

Kivide paigaldamine ilma dreeniva kihita, otse kiledele või betoonidele pole lubatud. Paigalduskihi tegemiseks kasutakse killustikusõelmeid või peenemat liiva (fraktsioon 0-5 mm). Paigalduskiht paksusega kuni 50 mm tasandatakse hoolikalt ja vajadusel tihendatakse täiendavalt. Lõplikult valmis alusel ei ole soovitav kõndida.

Kivid laotakse tihedalt külg-külje vastu rida- või lõikhaaval, vuugi kivide vahele moodustab vuugieend. Ilma eendita kivide puhul jäetakse vuugi laiuseks 2-3 mm.

Töötamisel kasutage tugevamast nahast töökindaid! Kivide teravad servad võivad vigastada Teie käsi!

Värviliste kivide, figuur-ja ringlaotise puhul järgige ette antud mustrijoonist.

Sillutisse jäävate objektide (näiteks vihmaveerennid, kaevud, postid) ümbrus laotakse täiskividega; kui järgmine kivi ei mahu enam kohale, jäetakse see koht esialgu tühjaks. Töö lõppjärgus täidetakse tühjad kohad parajaks lõigatud kividega. Kui lõikus tundub keeruline, valmistage šabloon. Kive saab tükeldada kivigiljotiini või ketaslõikuriga. NB! Kivide mehhaanilisel töötlemisel kasutage kindlasti kaitseprille ja tolmumaski!

Kui sillutis on paigas, täidetakse vuugid kohe peene, kuiva liivaga. Tööriistaks sobib luud või tänavahari. Liiv seob kivid ja ei lase neil viltu vajuda.